Artykuły prasowe

Matki mają powody do radości, nawet w trudnych czasach

Pierwsze Prezydium przekazuje wytyczne dotyczące bezpiecznego powrotu do spotkań i zajęć kościelnych

Wolontariusze Kościoła w Europie mają swój udział w pomocy humanitarnej związanej z COVID-19

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich kontynuuje globalne i lokalne działania związane ze skutkami pandemii COVID-19. Niektóre ostatnie projekty pomocy zostały zainicjowane przez kongregacje w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Pierwsze Prezydium daje wskazówki, jak administrować Kościołem w trudnych czasach

W jaki sposób jeden brat posługujący ma udzielać błogosławieństwa kapłańskiego lub sakramentu Wieczerzy Pańskiej podczas globalnej pandemii? To jedna z kwestii poruszanych przez Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w liście i dwóch dokumentach skierowanych do przywódców na całym świecie dotyczących...

Prorok przedstawia nową proklamację dla świata: „Przywrócenie pełni ewangelii Jezusa Chrystusa”

Podczas niedzielnej sesji porannej 190. Wiosennej Konferencji Generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa

Sobotnia sesja wieczorna konferencji generalnej: nowy symbol Kościoła, kolejny post w intencji zaznania ulgi od COVID-19, młodzi mówcy

Kościół ma nowy symbol wiary. Prorok i Prezydent Kościoła, Russell M. Nelson, ogłosił i wyjaśnił jego znaczenie podczas sobotniej sesji wieczornej. Prezydent Nelson wezwał wszystkich ludzi na całym świecie do ponownego postu w intencji zaznania ulgi od choroby COVID-19. Ogólnoświatowy post odbędzie się w Wielki Piątek, 10 kwietnia...

Nowy symbol Kościoła podkreśla centralną rolę Zbawiciela

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ma nowy symbol wiary. Prorok i Prezydent Kościoła, Russell M. Nelson, ogłosił i wyjaśnił jego znaczenie podczas sobotniej sesji wieczornej konferencji generalnej w kwietniu 2020 r.

Podczas niedzielnej sesji porannej będzie miało miejsce uroczyste zgromadzenie oraz wydany będzie Okrzyk Hosanna

Dnia 4 kwietnia 2020 r. podczas sobotniej sesji porannej Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, ogłosił, że w ramach niedzielnej sesji porannej konferencji generalnej będzie miało miejsce uroczyste zgromadzenie, podczas którego poprowadzi on świętych w Okrzyku Hosanna.

Przesłanie skierowane do przywódców Europy, obywateli i ludzi dobrej woli

Żyjemy w czasach pełnych wyzwań. Pandemia COVID-19 zakłóciła życie osobiste, rodzinne, zawodowe i kościelne. Tysiące osób straciło życie. Modlimy się za rodziny, które zostały dotknięte tą stratą.

Kwietniowa Konferencja Generalna 2020 r. „będzie różniła się od wcześniejszych”

Wszyscy członkowie i sympatycy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich są zaproszeni do udziału w 190. Wiosennej Konferencji Generalnej Kościoła. Pierwsze Prezydium, członkowie Kworum Dwunastu Apostołów oraz inni przywódcy Kościoła przekażą natchnione przesłania i wskazówki. Członkowie Kościoła z niecierpliwością...