Artykuły prasowe

Podczas niedzielnej sesji porannej będzie miało miejsce uroczyste zgromadzenie oraz wydany będzie Okrzyk Hosanna

Dnia 4 kwietnia 2020 r. podczas sobotniej sesji porannej Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, ogłosił, że w ramach niedzielnej sesji porannej konferencji generalnej będzie miało miejsce uroczyste zgromadzenie, podczas którego poprowadzi on świętych w Okrzyku Hosanna.

Przesłanie skierowane do przywódców Europy, obywateli i ludzi dobrej woli

Żyjemy w czasach pełnych wyzwań. Pandemia COVID-19 zakłóciła życie osobiste, rodzinne, zawodowe i kościelne. Tysiące osób straciło życie. Modlimy się za rodziny, które zostały dotknięte tą stratą.

Kwietniowa Konferencja Generalna 2020 r. „będzie różniła się od wcześniejszych”

Wszyscy członkowie i sympatycy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich są zaproszeni do udziału w 190. Wiosennej Konferencji Generalnej Kościoła. Pierwsze Prezydium, członkowie Kworum Dwunastu Apostołów oraz inni przywódcy Kościoła przekażą natchnione przesłania i wskazówki. Członkowie Kościoła z niecierpliwością...

Historie odważnych Europejczyków nawróconych na ewangelię zawarte w publikacji pt. „Saints Volume 2” [Święci: Tom II]

Drugi tom publikacji pt. Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days [Święci: Historia Kościoła Jezusa Chrystusa w ostatnich dniach] jest już dostępny i można go bezpłatnie pobrać w części Historia Kościoła w aplikacji Biblioteka ewangelii. Publikacja Święci różni się od poprzednich oficjalnych publikacji...

Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich pomogły w 2019 roku milionom ludzi

Zgromadzenia członków Kościoła czasowo wstrzymane na całym świecie

Wpływ koronawirusa wywołującego COVID-19 na duże zgromadzenia członków Kościoła

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wysłało następujący list w środę, 11 marca 2020 r., do członków Kościoła na całym świecie. Wyżsi rangą przywódcy ogłosili znaczącą zmianę dotyczącą służby w centrach szkolenia misjonarzy w Provo w stanie Utah i Preston w Anglii....

Wpływ koronawirusa wywołującego COVID-19 na centra szkolenia misjonarzy

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wysłało następujący list w środę, 11 marca 2020 r., do członków Kościoła na całym świecie. Wyżsi rangą przywódcy ogłosili znaczącą zmianę dotyczącą służby w centrach szkolenia misjonarzy w Provo w stanie Utah i Preston w Anglii....

Wpływ koronawirusa wywołującego COVID-19 na spotkania Konferencji Generalnej w kwietniu 2020 r.

Marzec miesiącem uznania dla kobiet za kształtowanie przyszłości